10 marca, 2023 / by Anna Bartodziejska

Cykl: Terapia…Ale jaka? Terapia schematów

schematy

Terapia schematu czyli jaka?

Terapia schematów/ terapią schematu – w skrócie ST, to nie tylko dziwna nazwa, ale także jeden z nowszych modeli terapeutycznych.

Jest to młoda metoda psychoterapeutyczna, opracowana przez amerykańskiego psychologa Jeffreya E. Younga. Nowopowstały nurt wywodzi się bezpośrednio z terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), która dodatkowo wzbogacona została o elementy z innych nurtów.

Założenia terapii schematów

Nurt ten opiera się na założeniu, że każdy z nas posiada pewne schematy, które decydują o tym, jak interpretujemy otaczającą nas rzeczywistość. Wpływają także na nasz sposób zachowania i reagowania na spotykające nas sytuacje. Schematy te mogą być pozytywne i korzystne dla nas, ale niestety mogą być również dezadaptacyjne – czyli takie, które mogą powodować zachowania i reakcje emocjonalne, przynoszące nam cierpienie, a także utrudniające nam codzienne funkcjonowanie.

W czasie terapii zatem będziesz mieć szansę na odnalezienie i  zrozumienie przyczyny swoich problemów, a także nauczysz się rozpoznawać swoje schematy, a także wypracujesz  sposoby radzenia sobie z nimi.                                                                                                                                      

Warto także wiedzieć, iż metoda ta  kładzie nacisk na emocje i rozwiązywanie oraz opracowywanie problematycznych kwestii w tym zakresie. 

Czym są schematy i jak działają?

Schematy to pewnego rodzaju utrwalone wzorce zachowania, postępowania i reagowania. Składają się na nie nasze wspomnienia, emocje zapisane w ciele, a także określone sposoby myślenia, tak o sobie samym, jak i o innych. Zdecydowana większość schematów jakie są obecne w naszym życiu, powstaje we wczesnym dzieciństwie. Powstają najczęściej w oparciu o nasze doświadczenia w relacjach z osobami, które odegrały w naszym życiu ważna rolę: przede wszystkim z rodzicami/opiekunami, ale także z rodzeństwem, innymi członkami rodziny, a nawet nauczycielami i rówieśnikami. 

Jeśli nasze potrzeby emocjonalnie w dzieciństwie były właściwie zaspokajane to jest prawdopodobne, iż ukształtowane wówczas schematy będą nam dobrze służyć również w dorosłości. Jeśli zaś owe potrzeby nie były zaspokajane lub w niewłaściwy sposób to istnieje duża szansa, że te niekorzystne schematy będą nam później towarzyszyć w dorosłym życiu. 

Czego spodziewać się po terapii schematu? O czasie i roli terapeuty.

Każda zmiana potrzebuje czasu. Tak samo jest i w tym przypadku. Jest to raczej nurt terapeutyczny uważany za długoterminowy. Wszystko jest zależne od tego jak głęboko zakorzeniony mamy dany schemat. Trudno zatem określić długość  procesu terapeutycznego. W tym nurcie, podobnie jak w  wielu innych, sesje odbywają się raz w tygodniu – z reguły tego samego dnia, o stałej godzinie. 

Bardzo ważna jest tutaj rola terapeuty. Będzie on lustrem dla Twoich schematów. Pomoże Ci je zrozumieć, a także pokaże jak sobie z nimi poradzić, a nawet zastępować tymi korzystnymi – adaptacyjnymi.

Dla kogo terapia schematów?

Terapia schematów jest aktualnie bardzo szybko rozwijającym się nurtem, także od strony naukowej. Powstaje wiele badań i artykułów naukowych na ten temat.

Już na ten moment potwierdzone naukowo jest to, że jest to metoda terapeutyczna, która jest skuteczna w przypadku problemów emocjonalnych i zaburzeniach osobowości. Dla kogo może ona być szczególnie pomocna?

  • Dla osób, którym doskwiera długotrwała samotność
  • W przypadku, gdy mamy tendencję do wchodzenia w toksyczne związki (albo trwania w nich przez wiele lat)
  • Dla osób z niskim poczuciem wartości
  • Dla osób ze skłonnością do nieustannego poświęcania się dla kogoś
  • W przypadku, gdy brakuje nam asertywności
  • Gdy jesteśmy bardzo nieśmiali i nie umiemy nawiązywać kontaktów z innymi
  • Dla osób zmagających się z ciągłym niepokojem, obawami i lękami
  • Gdy doświadczamy powtarzających się problemów w pracy – nawet w przypadku zmiany miejsca pracy.

Tak naprawdę, każdą trudność/ problem możemy przepracować wykorzystują terapię schematów. Ze schematami pracuje większość terapeutów w Łódzkim Studio Terapii, niezależnie od głównego nurtu terapeutycznego, w którym się specjalizują. Najsilniejszy nacisk na ten rodzaj pracy z pacjentem kładą terapeuci integracyjni oraz poznawczo-behawioralni. 

Autor: Agnieszka Świerczyńska-Grabska