10 lutego, 2022 / by Anna Bartodziejska

NEST – program pomocy dla osób, które doświadczyły urazów i strat.

NEST to program terapeutyczny, który skierowany jest do osób, doświadczających ciężkich, przeciążających sytuacji oraz traum. Skrót pochodzi od nazwy – „The New Experience for Survivors of Trauma”, czyli „Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą”. Program NEST  skierowany jest do osób dorosłych. 

Czym jest program NEST?

Program NEST to program pomocy psychoterapeutycznej dedykowany osobom doświadczającym traumy oraz znajdującym się w ciężkich sytuacjach granicznych. Psychoterapia NEST łączy w sobie kilka założeń i podejść terapeutycznych. Między innymi: 

 • psychodynamiczne teorie osobowości, relacji z obiektem (głównie według Klein, Mahler, Winnicota, Bowlby’ego),
 • model rozwoju psychospołecznego Ericksona, 
 • psychodramę według Moreno, 
 • teorie poznawczo-behawioralnego uczenia się (głównie według Becka, Kelly’ego, Seligmana, Younga), 
 • analizę transakcyjną Bernego, 
 • relację terapeutyczną skoncentrowaną na sobie (według Rogersa), 
 • teorię potrzeb Maslowa i Murray’a, 
 • analizę systemową głównie według Bowena, Madanes i Batesona, 
 • refleksją egzystencjalną głównie według Frankla, Jaspersa, May’a, Yaloma,
 • model kompleksowej traumy według Courtois i Ford,
 • model wzajemnych powiązań między przemocą a stratami ciąży (głównie według Benedicta, Ney’a),
 • podejście narracyjne (głównie według Brunera, Tomkinsa, McAdamsa). 

Łączenie tych podejść i założeń warunkuje także używanie konkretnych technik i ćwiczeń. W terapii opartej na programie NEST wykorzystuje się między innymi refleksję osobistą, genogram, linię życia, psychodramatyczne odgrywanie ról, analizę snów, listy terapeutyczne oraz wyobrażenia paraboliczne. Praca i relacja terapeutyczna skupia się na przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu. 

Program NEST zakłada, że terapia może być prowadzona zarówno jako terapia indywidualna, jak i grupowa. Dla terapeutów działających w programie NEST ważne są nie tylko same techniki, które są wykorzystywane w procesie terapeutycznym. Istotną rolę odgrywa relacja, która tworzy się między terapeutą, a klientem. To właśnie ona jest głównym narzędziem zmiany i powrotu do zdrowia. 

Dla kogo jest program NEST?

NEST to program, który dedykowany jest do osób dorosłych. Głównie do tych, którzy doświadczają różnych traum, jak np. przemocy seksualnej, słownej, fizycznej, zaniedbań emocjonalnych, strat ciąży, urodzenia martwego dziecka, śmierci bliskiej osoby. Program NEST jest także dla osób, które doświadczają sytuacji granicznych i przeciążających (jak np. emigracja, pandemia, wojna, wykluczenie, zmiana lub utrata pracy, rozwód, urodzenie dziecka, starość). 

Program NEST umożliwia osobie biorącej udział w terapii pracę w kilku obszarach. Poszerzanie i zmiana myślenia, sposobów działania i czucia odbywa się miedzy innymi w: 

 • rozumieniu wydarzeń z przeszłości oraz tego, jak wpływają na teraźniejszość, 
 • uczeniu się zachowań adaptacyjnych w wyniku wydarzeń traumatycznych, 
 • rozpoznawaniu, wyrażaniu i radzeniu sobie z emocjami (jak np. ból, strach, wstyd, wina, złość, lęk), 
 • pokonywaniu wewnętrznych i interpersonalnych konfliktów, które są wynikiem doświadczeń, 
 • tworzeniu nowych relacji z innymi ludźmi, 
 • uczeniu się negocjacji, 
 • nauce brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 
 • rozpoczynaniu naturalnych procesów psychologicznych, jak np. żal po stracie, żałoba, przebaczenie. 

Udział w programie NEST pozwala na nowo ustosunkować się do problemów egzystencjalnych takich jak przemijanie, pustka, spełnienie czy śmierć. Ponadto terapia pozwala poradzić sobie ze zmianami i stratami, jakich doświadczamy na przestrzeni życia. Program NEST pomaga także nauczyć się Klientowi rozpoznawać i odrzucać społeczne maski oraz opłakiwać stratę. 

Warto pamiętać, że program NEST nie jest dedykowany tylko i wyłącznie dla osób, które doświadczają traumy i ciężkich sytuacji. Powinny z niego skorzystać także osoby, które potrzebują terapii rozwojowej. Będzie to idealna terapia dla osób, które potrzebują spojrzeć i zdystansować się do relacji z dziećmi, rodzicami lub innymi ważnymi osobami. 

W Łódzkim Studio Terapii program NEST realizuje psychoterapeutka Joanna Mikosik-Pruś.