Magdalena Iwaszkiewicz

Psycholog, psychoterapeuta

Jest psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi i Poradni Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach w zespole psychologów i psychiatrów co pozwoliło jej przyjąć szeroką perspektywę na problemy z jakimi zmagają się pacjenci. Wspierała tam pacjentów m.in. chorych onkologicznie. Odbyła kurs w zakresie psychoonkologii z ramienia Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Od kilku lat pracuje psychoterapeutycznie z pacjentami we własnym gabinecie oraz w placówkach prywatnych. 

W ramach szkoleń dodatkowych kształciła się w zakresie m.in. pracy z osobami ze środowiska LGBT+, pracy z osobami z zaburzeniami preferencji seksualnych, pracy z pacjentami onkologicznymi (zaburzenia funkcji poznawczych, seksualność osób chorych). 

Uważa, że  „Po pierwsze – nie szkodzić” odnosi się do wszystkich zawodów pomocowych i również tym kieruje się doszkalając się i stale poszerzając swoją wiedzę.

Zajmuje się głównie pomocą w pokonaniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, nagłych kryzysów życiowych, problemów z przystosowaniem, problemów w relacjach, nie radzeniem sobie ze stresem oraz innymi problemami zgłaszanymi przez pacjenta. Wspiera swoich pacjentów i towarzyszy im w drodze jaką pokonują podczas terapii. 

Pozostaje pod stałą superwizją.