Kamila Mangan

Psychoterapeuta, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży.

Ukończyła magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie jest w trakcie całościowego 5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w atestowanej przez PTP szkole w nurcie integracyjnym Vis Salutis w Łodzi. Posiada również przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych.
Doświadczenie w świadczeniu pomocy zdobywała w Centrum Interwencji Kryzysowej, w Fundacji Uwolnienie oraz pracując z dziećmi i ich rodzicami w łódzkich placówkach oświatowych.
Pracuje w nurcie integracyjnym dobierając metody odpowiednio do potrzeb klientów. W procesie terapeutycznym podąża za klientem, który decyduje  o kierunku pracy. Prowadzi psychoterapię indywidualną zarówno młodzieży (od 10 roku życia) jak i dorosłych. Pracuje między innymi z takimi trudnościami jak: obniżony nastrój, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, trudności adaptacyjne, trudności związane z okresem dojrzewania, trudności w utrzymywaniu i budowaniu relacji z innymi, problemy w pracy czy w szkole, kryzysy życiowe czy obniżona samoocena.
Swoją praktykę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.