16 grudnia, 2022 / by Anna Bartodziejska

Cykl: Terapia… Ale jaka? Terapia Psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczne

Terapia Psychodynamiczna

Co to i na czym polega?

Żeby zrozumieć istotę terapii psychodynamicznej to potrzeba troszkę się cofnąć do historii. Któż z nas nie słyszał o Zygmuncie Freudzie… Podejście psychodynamiczne zawdzięczamy poniekąd właśnie jemu. Stanowiskiem teoretyczno-terapeutycznym, jest fakt położonego nacisku na relację terapeuty i pacjenta. Podstawową bazą teoretyczną psychoterapii psychodynamicznej jest psychoanaliza i odkrycia jej autora Z. Freuda, ale nie tylko jego. Brodaty profesor posiadał wielu znamienitych uczniów, którzy z jednej strony szerzyli poglądy mistrza, a z drugiej wprowadzali do swojej pracy pewne urozmaicenia. Od czasów prekursora Zygmunta,  nurt psychodynamiczny niezmiennie zakłada, że osobowość człowieka składa się z trzech elementów: nieświadomego id, ego – czyli świadomości i superego – surowego cenzora kontrolującego id. Podejście psychodynamiczne zakłada, że życiem człowieka sterują w dużej mierze funkcjonujące w nieświadomości mechanizmy działania lub inaczej ukryte potrzeby oraz nierozwiązane w przeszłości konflikty wewnętrzne. Pierwszym i najważniejsze z założeń mówi, że nie sposób zrozumieć życia psychicznego jednostki pominąwszy refleksję nad jej nieświadomością. Jak bowiem twierdził Freud,  „nieświadomość” to obszar ludzkiej psychiki (obok przedświadomości i świadomości), w którym kumulują się treści niechciane, nieakceptowane, a także wypierane – zapominane, a wszystko po to by bronić nas przed ich wpływem na nasze obecne funkcjonowanie. 

Terapia psychodynamiczna i jej skuteczność.

W ostatnich latach powstało wiele wyników badań potwierdzających, że terapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń psychicznych (m.in. nerwic, zaburzeń depresyjnych, lękowych i osobowości). Dane te równocześnie wskazują, że omawiana metoda w optymalnych warunkach może zapewniać trwałą zmianę samopoczucia i funkcjonowania pacjenta. 

Terapia psychodynamiczna – jak  przebiega?

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o tzw. relację terapeutyczną, czyli silną, zaakceptowaną obustronnie więź między pacjentem, a terapeutą. Sesja terapeutyczna w nurcie psychodynamicznym odbywa się stacjonarnie. W atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, fantazjami i skojarzeniami, także tymi wstydliwymi, obejmującymi swoistego rodzaju tabu. Żadna z treści wypowiadanych do terapeuty nie jest oceniana. Terapeuta dostosowuje swoją aktywność do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta, „podążając” za wspomnianą już wcześniej dynamiką jego przeżyć psychicznych, poszukuje wspólnie z pacjentem zrozumienia problemu oraz znalezienia meritum, jednak w żaden sposób nie doradza. W warunkach dających poczucie bezpieczeństwa i psychicznego komfortu towarzyszy pacjentowi w przepracowaniu trudnych wątków z jego życia, rozwiązaniu nieświadomych konfliktów wewnętrznych.

Terapia psychodynamiczna – czas trwania.

Z punktu widzenia formalnego terapia psychodynamiczna to zazwyczaj cykl regularnych spotkań, odbywających się z częstością 1-2 razy w tygodniu, w stałym, umówionym terminie, zawsze z tym samym specjalistą. Najlepiej jeśli są to te same dni o stałej godzinie. Czas trwania procesu terapeutycznego jest zindywidualizowany i związany m.in. z rodzajem i nasileniem problemów, z którymi zgłosił się pacjent, jego motywacją do leczenia, możliwościami intelektualno-emocjonalnymi. W większości przypadków jest to okres kilkunastu miesięcy, niemniej czasami trwa nawet do kilku lat. 

Terapia psychodynamiczna – dla kogo?

Powodów podjęcia terapii psychodynamicznej jest tak wiele, jak wielu pacjentów rozważających skorzystanie z niej. Jednak wspólnym mianownikiem, który łączy wszystkie te przypadki, jest chęć dotarcia do nieujawnionych dotąd konfliktów, które – właściwie zaadresowane – pozwolą na odzyskanie kontroli nad swoim życiem. Ten szczególny rodzaj terapii może pomóc poradzić sobie z wieloma problemami, min. takimi jak zaburzenia osobowości, nastroju, odżywiania, a także zaburzenia lękowe czy syndrom stresu pourazowego, depresja. Warto pamiętać, iż w tym nurcie będzie sporo odniesień do przeszłości, a to po to by móc jak najlepiej poradzić sobie z aktualnymi problemami. 

Powyżej opisany został temat nurtu psychodynamicznego zawarty w pigułce. 

W następnej części cyklu omówiona zostanie terapia psychoanalityczna.

W Łódzkim Studio Terapii psychodynamicznie pracują terapeutki : Aleksandra Gołąb, Marta Gostkowska, Wiktoria Olejnik.

Autor: Agnieszka Świerzczyńska-Grabska

LEAVE A COMMENT

1 COMMENTS