Milena Małgorzata Bąk

Seksuolog, psycholog

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku seksuologia kliniczna oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia o specjalności psychologii zdrowia i klinicznej. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe z Psychologii Transportu na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie w zakresie seksuologii zdobywała w największej poradni seksuologicznej w Warszawie tj. Szpitalu Nowowiejskim- Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia. Oprócz doświadczenia klinicznego pracuje również naukowo obecnie przygotowuje się do rozprawy doktorskiej oraz regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych z zakresu psychologii, seksuologii oraz psychiatrii.

Specjalizuje się w m.in. zaburzeniach preferencji seksualnych, zaburzeniach w sferze seksualnej, trudnościach w relacjach interpersonalnych, czy niekonstruktywnych strategiach radzenia sobie ze stresem.