Karolina Ciapała

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim o specjalności psychologia zdrowia i kliniczna. Obecnie odbywa czteroletni, akredytowany kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała już podczas studiów uczestnicząc w różnego rodzaju oddziaływaniach takich jak m.in.: praktyki w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (oddział pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej), staż w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR, wolontariat w Fundacji GAJUSZ, czy jako asystent osoby niepełnosprawnej w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego.

Posiada roczne doświadczenie terapii własnej. Obecnie z 3-letnim doświadczeniem w pracy z osobami potrzebującymi pomocy, które zdobyła pracując w areszcie śledczym wspierając osadzonych cierpiących między innymi na: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju i lękowe, zaburzenia psychotyczne, trudności adaptacyjne, upośledzenie umysłowe oraz osoby z tendencją do zachowań autoagresywnych, po próbach samobójczych oraz uzależnione od szerokiego spektrum substancji psychoaktywnych.

W swojej pracy terapeutycznej opiera się na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej, która pozwala na zindywidualizowane podejście do każdego klienta. Czerpie również z tzw. ‘’trzeciej fali’’, głównie z zaplecza terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu (ACT).  Uważa, że fundamentem udanej terapii jest pozytywna relacja terapeutyczna, w związku z czym podczas spotkania dba o atmosferę pełną empatii, szczerości, tolerancji i otwartości na drugiego człowieka. Kieruje się maksymą mówiącą o tym, że „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” (cyt. Heraklit) – zaprasza więc do podjęcia wspólnej pracy terapeutycznej, która pozwoli na konstruktywne radzenie sobie z obecną sytuacją życiową, przezwyciężenie trudności oraz wprowadzenie realnych zmian w swoim życiu.

Prywatnie od wielu lat związana z tańcem i ruchem, interesuje się pracą z ciałem. Ukończyła Podstawowy Kurs Psychoterapii Tańcem i Ruchem Organizowany przez Instytut DMT w Warszawie. Stale doskonali swoje umiejętności taneczne, które w przyszłości zamierza połączyć z pracą terapeutyczną.