2 stycznia, 2023 / by Anna Bartodziejska

Czy jesteś uzależniony/a, współuzależniony/a, DDA?

uzależnienie

Jak rozpoznać, że picie staje się  niebezpieczne?

 • Jeśli sięgasz po alkohol dla poprawy nastroju
 • Spożywasz alkohol częściej niż dotychczas
 • Potrzebujesz większej dawki alkoholu
 • Pijesz żeby osiągnąć pożądany stan po  spożyciu
 • Nie kontrolujesz ilości wypijanego alkoholu
 • Czujesz pragnienie przyjęcia  substancji
 • Zaniedbujesz alternatywne formy spędzania czasu kosztem napicia się

Jeśli  zaobserwowałeś u siebie choć trzy z powyższych objawów zgłoś się do terapeuty. 

PZA co to  takiego?

PZA – przewlekły zespół abstynencyjny. Jest  zespołem objawów biologicznych, psychologicznych i społecznych, który wynika z  uszkodzenia układu nerwowego przez alkohol oraz stresu wynikającego z konieczności radzenia sobie  bez używania środka psychoaktywnego.

Trwa  od kilku godzin do kilku dni po odstawieniu substancji. Występuje ponownie między 7 a 14 dniem od ostawienia a jego szczyt przypada w okresie 3- 6 miesięcy abstynencji.

 Objawy Przewlekłego Zespołu Abstynencyjnego:

 • Drżenie rąk,  języka, powiek, pocenie się, mdłości, wymioty, biegunka, podwyższone ciśnienie, wysoki puls, ból  głowy, bezsenność.
 • Majaczenie alkoholowe – delirium tremens, 2 – 3 doba od odstawienia, napad drgawkowy, omamy, iluzje.
 • Halucynoza alkoholowa – omamy słuchowe, urojenia prześladowcze, lęk, obniżenie nastroju, agresja i autoagresja.

DDA – dorosłe dzieci alkoholików.

Zespół utrwalonych osobowościowych schematów  funkcjonowania psychospołecznego,  powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej. Schematy te utrudniają kontakt z teraźniejszością i pozwalają na zamknięcie się w traumatycznej przeszłości.

Aby wyleczyć syndrom DDA należy:

 • Rozstać się z dzieciństwem
 • Zmienić obraz własnego siebie poprzez poczucie własnej  siły i niezależności
 • Uporządkować obecne życie budując hierarchię wartości i tworząc listę celów życiowych.

Współuzależnienie

Aby wystąpiło współuzależnienie musi być związek dwóch osób. Jedna z tych osób jest uzależniona od substancji psychoaktywnej i  swoim zachowaniem wprowadza destrukcję. Druga osoba reaguje na zachowania osoby uzależnionej w sposób, który nie rozwiązuje problemu, lecz ułatwia jego rozwój i postęp. 

Współuzależnienie jest reakcją na silny stres, mający źródło we współżyciu z działającą  destrukcyjnie osobą. Reakcja ta powoduje nasilające się uwikłanie w związek z osobą uzależnioną.

Objawy wspóluzależnienia

 • Zaburzenie życia emocjonalnego
 • Stany depresyjne
 • Nadmierna czujność
 • Stany lękowe
 • Bóle somatyczne
 • Doświadczanie przemocy
 • Uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Emocje , które mogą Ci towarzyszyć: 

Wstyd

Jest reakcją na odsłanianie własnych niedoskonałości. Pojawia się, gdy w obrazie samego siebie występuje dysonans. Wstyd pozwala poznać siebie,  jest potrzebny do respektowania norm społecznych. 

W pracy nad wstydem uczymy się  rozpoznawać go,  oswajać go, radzić sobie z nim. A także identyfikować go z drugim człowiekiem.

Krzywda i poczucie krzywdy

Odnosi aktualne życie do spraw minionych. Długotrwałe poczucie krzywdy uszkadza funkcjonowanie człowieka. Dotyka ona uczuć, poczucia mocy, porządku świata. Towarzyszy jej poczucie osamotnienia i słabości. 

Jedynym wyzwoleniem od poczucia krzywdy jest przebaczenie.

Lęk

To stan emocjonalny związany z poczuciem braku bezpieczeństwa. Objawia się jako niepokój, napięcie, skrępowanie. Lęk staje się patologiczny, kiedy dominuje w zachowaniu.

Wyróżniamy kilka rodzajów lęku:

 • Odczuwalny: charakteryzuje się wyczekiwaniem na przykre wydarzenie
 • Domniemany: powstaje na podstawie własnych wyobrażeń jednostki
 • Wolnopłynący: przenikający przez ciało nieokreślony niepokój
 • Napadowy: jest atakiem paniki
 • Agitacja: lękowi towarzyszy niepokój ruchowy

Jeśli identyfikujesz u siebie uzależnienie, współuzależnienie lub DDA zgłoś się po pomoc. Tutaj dowiesz się więcej o terapii : https://studioterapii.pl/terapia-uzaleznien-cd/

W Łódzkim Studio Terapii pomoże Ci Ewelina Żeromińska – terapeutka uzależnień