14 lutego, 2023 / by Anna Bartodziejska

Cykl: Terapia…Ale jaka? Terapia integracyjna

schematy

Psychoterapia integracyjna? Czyli jaka? 

Niby wszyscy wiemy co oznaczają pojedynczo słowa “psychoterapia” i “integracyjna”. 

A co wyjdzie z połączenia tych dwóch pozornie niezwiązanych ze sobą wyrazów? Psychoterapia integracyjna. Tak, jest taki nurt terapeutyczny. 

Jest to nic innego jak zintegrowanie różnych rodzajów terapii i korzystanie z różnych metod, teorii w czasie sesji terapeutycznych.  

Na czym polega terapia integracyjna? 

Jej głównym założenie jest takie, że każdy człowiek jest inny, każda trudność i problem z jakim dana osoba zgłasza się do terapeuty jest również inna i wyjątkowa. Ideą tejże terapii jest przede wszystkim jej uniwersalizm i swoboda w zakresie doboru teorii, technik, metod pracy, a także częstotliwości i liczby sesji. Proces terapii może być zarówno krótkotrwały jak i wieloletni.  

W tym nurcie, bardzo ważną role odgrywa relacja z pacjentem, skupianie się na jego potrzebach. To wszystko pozwala na bardzo indywidualne podejście do konkretnego problemu danego pacjenta.  Terapeuta pracujący w myśl tego nurtu jest uważnym obserwatorem. Sprawdza jak dane metody oddziałują na pacjenta. W razie potrzeby modyfikuje je lub zmienia. Za każdym razem terapeuta działa w sposób, który ma na celu jak najlepszą pomoc pacjentowi i wybiera techniki i podejścia zgodnie z indywidualnymi przesłankami. 

Dla kogo i jak długo trwa terapia integratywna? 

Tak naprawdę każdy może skorzystać z tej formy pomocy. To terapia, która nastawiona jest na pomoc pacjentom z problemami w sposób indywidualny. Szeroki wachlarz możliwych sposobów, technik terapeutycznych powoduje, iż można ją stosować się w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i z dorosłymi. Specjalista pracujący w tym nurcie, jest osobą, która posiada szeroką wiedzę i jest wyspecjalizowany w wielu różnych formach terapeutycznych. Terapeuta ustala procedury, które jego zdaniem będą najlepsze i co najważniejsze, najbardziej skuteczne dla Ciebie. W swojej pracy terapeutycznej uwzględnia on, specyfikę Twoich trudności oraz etap terapii na jakim aktualnie jesteś. To z jakich teorii czerpie terapeuta w pracy z Tobą, może podlegać modyfikacji w zależności od Twoich postępów i potrzeb. Z reguły sesje odbywają się raz w tygodniu, tego samego dnia, o stałej godzinie. Długość procesu terapeutycznego uzależniona jest od wielu czynników, jak, np. Twoje podejście, trudności z jakimi się zmagasz, oczekiwania. Może być to terapia krótkoterminowa jak również długoterminowa

Czy mój problem nadaje się do terapii integracyjnej? 

Dzięki tej bogatej w metody pracy terapii, jest ona skuteczna w pracy z różnymi zaburzeniami, jak np. depresja, lęki, a także zaburzenia osobowości, problemach z samooceną, relacjami z innymi ludźmi i w wielu innych problemach. Sensem terapii integracyjnej jest pełną elastyczność i indywidualne podejście do każdego przypadku oraz możliwość zmiany techniki w zależności od sytuacji. 

Autor: Agnieszka Świerczyńska-Grabska 

Łódzkim Studio Terapii w nurcie integracyjnym pracują:

Aleksandra Saar

Kinga Krakus

Joanna Mikosik-Pruś

Magdalena Gdula

Katarzyna Babska

Kamila Biernacka

Paulina Miller

Ewa Cieniak

Anna Bartodziejska