Aleksandra Gołąb

Psychoterapeuta psychodynamiczny, psychodietetyk, specjalista psychoterapii uzależnień.

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Opolskim, zdobyła certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień na Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu Psychodietetyki na SWPS we Wrocławiu. Jest absolwentką Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, gdzie ukończyła specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Ukończyła szereg szkoleń specjalistycznych a doświadczenie zawodowe zdobywała
w placówkach świadczących pomoc w obszarze zdrowia psychicznego oraz psychoterapii uzależnień.

W swojej pracy korzysta z podejścia psychodynamicznego, które jest wynikiem integracji wiedzy pochodzącej z klasycznych teorii psychoanalitycznych ze współczesnym dorobkiem
z obszarów neurobiologii oraz badań nad przywiązaniem. Rozumienie w pracy z pacjentem opiera na analizie, że życie psychiczne wymaga refleksji nad nieświadomością a życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania.

Zajmuje się psychoterapią osób zmagających się z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi (np. bóle w klatce piersiowej, migreny,
bóle żołądka, problemy dermatologiczne), problemami seksualnymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości oraz innymi trudnościami takimi jak poczucie przygnębienia oraz utrata sensu życia, stres, obniżone poczucie własnej wartości, trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich. Swoja pracę poddaje stałej superwizji.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.